• The K. School. Residential Management of Troublesome Girls in Transition-time Estonia 

   Strömpl, Judit
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 215 (Tampere University PressTartu University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen aiheena on suljettu tyttöjen kasvatuslaitos Virossa. Tutkimus toteutettiin etnografisena osallistuvana havainnointina sosiaalisen konstruktionismin teoriaa soveltaen. Viron yhteiskunnallinen muutos ja sen ...