• Ikäihmiset ja lääkkeiden käytön moninaiset maailmat 

   Lumme-Sandt, Kirsi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 220 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Lääkkeet ovat yksi nykylääketieteen keskeisimmistä keinoista hoitaa, lievittää, parantaa ja ehkäistä ihmisten vaivoja ja sairauksia. Suurin osa yli 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista käyttää jonkinlaisia lääkkeitä. ...