• Sosiologian sukupuoli 

      Lempiäinen, Kirsti (Vastapaino, 2003)
      Väitöskirja
      Vaimot ja miehet, uusintajat ja työläiset, hoivaajat ja hallitsijat, naaraat ja koiraat kaikki nämä kuvaavat sosiologian sukupuolta. Käsitykset naisista ja miehistä ovat ajan myötä muuttuneet, mutta niissä on myös paljon ...