• The ILO Principle of Equal Pay and Its Implementation 

   Määttä, Paula
   Acta Universitatis Tamperensis : 698 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Naisten ja miesten samapalkkaperiaate on ollut ajankohtainen keskusteluaihe kansainvälisellä ja kansallisella tasolla useiden vuosikymmenten ajan. Samapalkkaperiaate on yksi tärkeimmistä ja ratkaisevimmista sukupuolten ...