• Information System Specialist Predispositions 

   Tiainen, Tarja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 163 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2002)
   Väitöskirja
   Atk-ammattilaiset visioivat tulevaisuutta miehille tekniikan lähtökohdista. Tämä tuli esille tutkimuksessa, jossa atk-ammattilaisten ennakkokäsityksiä on tarkasteltu heidän esittämien tulevaisuusvisioiden kautta. Tutkimuksessa ...