• Urheileva Nainen lehtiteksteissä 

   Pirinen, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 512 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Urheilevan Naisen rakentumista lehtiteksteissä. Urheilevalla Naisella tarkoitan tiedotusvälineissä rakentuvaa subjektia, jonka subjektiudessa korostuu fyysinen toiminta, urheileminen. ...