• Havaintokyky, musikaalisuus ja musiikinkuuntelukokemukset 

   Suoniemi, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 661 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää päivittäisten musiikinkuuntelukokemusten tunnevoimakkuuden yhteyttä musikaalisuuteen (havaintokykyyn), musiikin aktiiviseen harrastamiseen, sukupuoleen, ikään ja musiikin eri tyylien ...