• Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption study in Finland 

   Karjalainen, Martti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 997 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2010)
   Väitöskirja
   Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot ovat nousseet kaupallisten ohjelmistojen rinnalle sekä liiketaloudellisesti että teknisesti merkittävinä ratkaisuina. Avoimen lähdekoodin ominaisuuksiin sisältyvät mm. ohjelmiston ...