• Hiphop resurssina maahanmuuttajapoikien identiteettityössä 

   Nieminen, Anni (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu-työni käsittelee hiphop-kulttuuria ja sitä, minkälaisia resursseja se tarjoaa maahanmuuttajapoikien identiteettityöhön. Työssäni tarkastelen viittä tamperelaista nuorta poikaa, neljää maahanmuuttajaa ja yhtä ...
  • Kaiken varalta. Tutkimus vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjäsenyydelleen asettamista odotuksista 

   Sauramo, Aulikki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 510 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään myöhäismoderniin kuuluvien yksilöllistymisen ja työelämän muutosten näkymistä niissä odotuksissa, joita vastavalmistuneet korkeasti koulutetut asettavat ammattijärjestöjäsenyydelleen. Tulosten ...
  • Luottamus : pääomien pääoma 

   Harisalo, Risto; Miettinen, Ensio (Tampere University Press, 2010)
   book
   Luottamus on perusta, jonka varassa asiat tapahtuvat. Se mahdollistaa ihmisten sosiaalisen elämän tuttujen ja tuntemattomien keskellä. Kun ihmiset luottavat lakeihin, he toimivat niiden mukaan ja arvostavat lainsäätäjiään. ...
  • Varhaisnuorten statussymbolit koulussa 

   Elonen, Noora (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaisnuorten tyttöjen statussymboleita koulun kentällä Pierre Bourdieun pääoman ja kentän käsitteitä hyödyntäen. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä statussymbolit näyttäytyvät ...