• Sleeping habits, sleep disorders and daytime sleepiness in schoolchildren 

   Saarenpää-Heikkilä, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 145 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Tutkimus on vuosina 1988- 1991 kerätty kysely- ja haastattelututkimus, jossa on selvitetty peruskouluikäisten nukkumistottumuksia, unihäiriöitä ja päiväväsymystä. Päiväväsymyksen kehitystä on arvioitu seurannan aikana ja ...