• Kaupunginsairaalan päivystysyksikön työpaikkakulttuuri hoitajien näkökulmasta 

   Kaivos, Anne (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Työpaikkakulttuuri ymmärretään kulttuurina, jota henkilökunta ja potilaat kokevat päivittäin. Se sisältää yhteiset arvot, säännöt, olettamukset ja käsitykset. Työpaikkakulttuuri vaikuttaa hoitotyön laatuun, potilaan ...
  • Lääkärin puhelinneuvonta: tutkimus Neuvovalle Puhelinlääkärille tulleista soitoista 

   Hyrynkangas-Järvenpää, Pirkko
   Acta Universitatis Tamperensis : 733 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Kehittynyt tekniikka on mahdollistanut aikaan ja paikkaan sitoutumattomien terveydenhuollon palvelumuotojen syntymisen sekä perinteisen puhelimen että modernin tietotekniikan välityksellä. Kansalaisten terveystietämyksen ...
  • Päivystyshoidon laatu iäkkäiden potilaiden kokemana 

   Mylläri, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1799 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Päivystys on tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää. Väestön ikääntyessä tulevaisuudessa yhä useampi päivystyksen käyttäjä kuuluu siihen iäkkäiden potilaiden ryhmään, jota luonnehtivat tietyt erityispiirteet ja -tarpeet. ...
  • Virtsatieinfektio iäkkään potilaan sairaalahoidon syynä: onko diagnoosille perusteita? 

   Ojanen, Risto (2016)
   Syventävä työ
   Tutkimuksessa selvitettiin virtsatieinfektiodiagnoosin käyttöä iäkkäillä päivystyspotilailla. Tutkimusaineiston muodostivat kahdelle akuuttigeriatrian osastolle 1.1.-30.8.2014 hoitoon otetut 1025 potilasta. Sairauskertomusten ...