• Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla 

   Valkama, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 386 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Menetelmä Tutkimus on luonteeltaan käsitteellinen työ. Se pohjautuu pääosin kirjalliseen aineistoon, mutta havainnollistaa kirjallisuuden esiin nostamia tilanteita myös muutamilla kunnallishallinnon esimerkeillä. Keskeiset ...