• Työelämäosaaminen: kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi 

   Hanhinen, Taina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1021 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   YTM Taina Hanhinen käsittelee ammattikasvatustieteen väitöstutkimuksessaan työelämäosaamisen ilmiötä eri näkökulmista ja eri tasoilla. Tutkimuksen tuloksena esitetään työelämäosaamisen teoreettinen malli. Se kuvaa jatkuvassa ...