• How are University Evaluations used? 

   Liuhanen, Anna-Maija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 691 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Miten yliopistojen kokonaisarviointeja hyödynnetään? Kaikissa suomalaisissa yliopistoissa tehtiin kokonaisarviointi vuosina 1993 - 2000. Tutkimuksessani etsin vastausta kysymykseen, miten näitä arviointeja on yliopistoissa ...