• Clinical Supervision and Quality Care 

   Hyrkäs, Kristiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 176 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Terveyspalveluiden laatuun liittyvät kysymykset ovat herättäneet paljon julkista keskustelua viime vuosina. Viimeisin osoitus tästä on 'Kansallinen terveydenhuollon tulevaisuus' -projekti, jossa on annettu konkreettisia ...