• Laadun ilmapiiritekijät ammattikorkeakoulussa 

   Mäki, Maire
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 54 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen lähtökohtana on ollut se, että henkilöstöllä käsityksineen on organisaation laatutyössä keskeinen rooli. Käsitykset ohjaavat joko tietoisesti tai tiedostamatta henkilöstön toimintaa. Tästä syystä käsitysten ...