• Sins of a Historian. Perspectives to the problem of anachronism 

   Syrjämäki, Sami
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1101 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Anakronismi on historiantutkimuksen keskeisiä metodologisia ongelmia. Anakronistisessa historian tulkinnassa historioitsija sijoittaa tutkimaansa aikakauteen käsitteitä tai ajattelutapoja, jotka kuuluvat johonkin toiseen ...