• Soittolistan symbolinen valta ja vallankäytön mekanismit 

   Vilkko, Arto
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1023 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Soittolistan symbolinen valta ja vallankäytön mekanismit kuvaa ja analysoi radion muutosta perinteisestä tiedonvälittäjästä nykyaikaiseksi formaattiradioksi, jonka pääsisältö on musiikkia. Työn kvantitatiivisessa osassa ...