• New forms of radio in Europe and in Finland 

   Mervaala, Erkki (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   The aim of this Master's Thesis is to map out, what new and emerging technological advances are made in radio in Europe, what options are there, whether and how it is going to evolve and if this evolution may affect the ...
  • Saleable Compromises. Quality Cultures in Finnish and US Commercial Radio 

   Ala-Fossi, Marko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 414 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään, mitä on kaupallisen radion laatu ja millainen on kaupallisen radion nykyinen laatukulttuuri Suomessa ja toisaalta Yhdysvalloissa. Työssä tarkastellaan ensin kaupallisen radiotoiminnan ja sen ...