• Essays on Monetary Policy 

   Mäki-Fränti, Petri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 268 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Rahapolitiikan merkitys suhdannepolitiikan työkaluna on erityisesti parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut merkittävästi. Varsinkin kahden suurimman keskuspankin, EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin, päätöksillä on ...