• 'Vapautusta eduskuntatyöstä saavat - - -' 

   Kananen, Mirja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 192 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poliittisen eliitin toimintaa ja työmoraalia Suomen eduskunnassa. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston pohjalta ja soveltamalla yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen ...