• Impact and Implementation of the Finnish Tobacco Act in Workplaces 

   Heloma, Antero
   Työterveyslaitos. People and Work Research Reports : 57 (Työterveyslaitos, 2003)
   Väitöskirja
   Suomen tupakkalaki säädettiin vuonna 1976. Lakia uudistettiin vuonna 1994 siten, että myös työpaikat tulivat lain piiriin. Lainmuutos tuli voimaan maaliskuussa 1995 ja se salli tupakoinnin ainoastaan täysin erillisissä ...