• Achilles tendon overuse injuries. Diagnosis and treatment. 

   Paavola, Mika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 116 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Akillesjänne on ihmisen elimistön voimakkain jänne. Kuitenkin akillesjänteen rasitusvammat ovat tyypillisiä liikuntaan ja rasitukseen liittyviä vammoja, jotka ovat yleisiä etenkin lajeissa joihin liittyy juokseminen ja ...