• Muusikoiden epäsuotuisat stressikokemukset ja niiden hallinta 

   Harra, Kimmo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 350 (Opetus-kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - Okka-säätiö, 2004)
   Väitöskirja
   Stressiaihe on varsin ajankohtainen ja mielenkiintoinen, sillä nykyelämä on nopeatempoista ja sitä leimaa alati uusiutuvat painetekijät, joiden hallinta vaatii entistä enemmän energiaa ja erilaisia keinoja. Tutkimus ...