• Operative treatment of genital prolapse 

   Nieminen, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 314 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Synnytinelinlaskeumat ovat merkittävä naisten terveysongelma. Eliniän pidentyessä niiden yleisyys lisääntyy ja tulevaisuudessa joudutaan hoitamaan yhä enemmän naisia, joilla on laskeuma. Laskeumien korjauksessa on käytetty ...