• Homeopaatin vastaanotolla - tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta 

   Lindfors, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 456 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Vaihtoehtolääkinnän suosion kasvu on yleistynyt 70-luvulta alkaen kaikkialla läntisissä yhteiskunnissa. Tutkimuksissa on pääsääntöisesti keskitytty selvittämään vaihtoehtohoitojen käytön yleisyyttä ja käytön syitä. Eri ...