• An Evaluation Method for Virtual Learning Applications 

   Hälinen, Raimo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1089 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tietojärjestelmien ja sovellusten evaluointimenetelmät ovat olleet tutkimuskohteena jo 1970 alkaen. Tutkijat ovat pyrkineet kehittämään erilaisia evaluointimenetelmiä päätöksenteon tueksi. Erityisesti tietojärjestelmien ...