• The Fear of Losing out ­- Tobacco Industry Strategies in Finland 1975-2001 

   Hiilamo, Heikki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 617 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tutkimus analysoi tupakkateollisuuden vaikuttamisstrategioita Suomessa vuodesta 1975 vuoteen 2001. Pääasiallisena aineistona käytettiin tupakkateollisuuden sisäisiä asiakirjoja. Tutkimus keskittyi tupakkasääntelyyn mukaan ...