• Epidemiology of Nocturia - Results from the FINNO Study 

   Tikkinen, Kari A. O.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 952 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Yövirtsaaminen (nokturia) on hyvin yleinen oire. Nokturia lisääntyy voimakkaasti ikääntyessä, joten sen merkitys kasvaa väestön vanhetessa. Nokturia heikentää unen laatua, lisää sairastavuutta, ja on toisinaan yksinäänkin ...