• Incidence, etiology and impact of nocturia - Tampere Ageing Male Urologic Study 

   Häkkinen, Jukka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 607 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksen tavoite oli selvittää yövirtsaisuuden eli nokturian vallitsevuus ja ilmaantuvuus suomalaisessa yli 50-vuotiaassa miesväestössä. Toinen tavoite oli arvioida yleisimpien pitkäaikaissairauksien merkitys ...