• Organisaation osaamisen strateginen hallinta 

   Lehtonen, Teemu J.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 173 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Koska tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, tulee yrityksen strategian perustua osaamiseen, jota voidaan hyödyntää joustavasti kilpailu- ja markkinatilanteiden muuttuessa. Tämän lisäksi organisaatiolla on oltava se ...
  • Ulkoistamispäätöksentekoon vaikuttavat tekijät Case: matkanjärjestäjän Contact Center- toiminto 

   Hietala, Anna (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Liiketoimintaympäristön muutoksessa ja kiristyvässä globaalissa kilpailussa yritykset hakevat tehokkuutta ja kilpailuetua keskittymällä ydinosaamiseen. Organisaatioiden liiketoiminnan ja osaamisen kannalta kriittiset ...