• Syrjintäkiellot virantäytössä 

   Puronurmi, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 915 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa käsitellään julkista virantäyttöä koskevia syrjintäkieltoja. Tutkimuksen kohteena oleva normisto käsittää kansallisen normiston ohella eurooppaoikeudellisen ulottuvuuden. Työssä valaistaan eri syrjintäperusteiden ...