• Novel use of biomarkers and their combinations for detecting excessive drinking 

   Hietala, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 594 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksessa selvitettiin eri laboratoriokokeiden ja niiden yhdistelmien käyttökelpoisuutta alkoholin suurkulutuksen tunnistamisessa sekä alkoholinkäytön aiheuttamia muutoksia immuunivasteessa. Tutkimuksessa ...