• Academic Staff Integration in Post-Merger Chinese Higher Education Institutions 

   Cai, Yuzhuo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 635 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, mitkä kulttuuriset tekijät vaikuttavat akateemisen henkilöstön integraatioprosessiin yhdistymisprosessin läpikäyneissä kiinalaisissa yliopistoissa. Tapaustutkimus kohdistuu ...