• Kirjaston ja kirjastotyön muutos. Kirjastostrategian toteutuminen keskikokoisessa kaupunginkirjastossa 

   Kangaspunta, Arja (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksessa tarkastellaan kunnallisen palvelutyön muutosta ja kehittämistä työntekijöiden kokemana. Kehittämisen välineenä toimii uusi strategia, joka määrittelee muuttuvan työn tavoitteet, visiot ja painopisteet. Koska ...
  • Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta 

   Korhonen, Piia
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 747 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa Suomi on muuttunut suuresti: eräs suurimmista muutoksista on Suomen nopea kehittyminen tieto- eli informaatioyhteiskunnaksi, jossa erilaiset teknologiset laitteet ovat arkinen osa perheiden ...
  • Nuori suomalainen ja brittiläinen eliitti, 1970-2010 : sosiaalinen tausta, nykyasema ja harrastukset 

   Haaparanta, Minttu (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhteiskunnallisia eliittejä on tärkeää tutkia, koska eriarvoistumisen merkittävimpiä piirteitä on varallisuuden ja vallan keskittyminen ylimpiin sosioekonomisiin luokkiin. Lisäksi Suomessa tehtyä aikaisempaa tutkimusta ...
  • Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla 

   Vuorenrinne, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1553 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla Tutkimuksessa seurataan tasa-arvoajatusten, tasavertaisen ihmiskäsityksen ja palvelulaitosfunktion ilmenemisen kautta asenteiden ...
  • Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020 - luvulla 

   Kyllönen, Marjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1142 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Yhteiskunnan monimuotoistuminen, globaalit muutokset ja murrokset näkyvät koulun arjessa sekä heijastuvat koulun toimintaan ja rooliin. Millaiset ovat koulun ja sen johtamisen tulevaisuuden näkymät? Tarvitaanko tulevaisuuden ...
  • Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin 

   Häikiö, Liisa; Leino, Helena; Johtamiskorkeakoulu ; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö ; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   "Niin on, jos siltä näyttää" sanoi Kekkonen aikoinaan. Tunnettu sanonta on yksi tapa tuoda esiin esittämisen, tulkitsijan ja tulkinnan mahti. Samalla sanonta jättää kuitenkin huomioitta sen, että yhteiskunnallinen todellisuus ...