• Evaluation of relationship quality in business relationships 

   Järvelin, Anne-Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 84 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Anne-Mari Järvelinin väitöskirja käsittelee suhteen laadun arviointiprosessia yritysten välisissä suhteissa. Väitöskirja liikkuu uudella tutkimusalueella keskittyen tarkastelemaan sitä, miten koko yritysten välisen suhteen ...