• Käännöstoimiston verkkosivut käännöstoimeksiannon oppaana 

   Krela, Anneli (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen kohteena on käännöstoimistojen verkkosivujen viestintä asiakkaille. Tutkimuskysymys on seuraava: miten käännösalan palveluntarjoajat ohjeistavat asiakkaitaan verkkosivuillaan toimeksiantoon liittyen? ...
  • Tabletit yritysviestinnässä : tapaustutkimus 

   ROMU, TUULI (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassani käsittelen tablettijulkaisujen ottamista osaksi yritysviestintää. Esittelen laajasti tablettiviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia sivuten muitakin tablettien tarjoamia etuja yritysten kannalta. Tutkielman ...
  • Telefongespräche in der finnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Bestandsaufnahmen und Gesprächsanalysen 

   Minkkinen, Eila
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 573 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Saksan kieli on tärkeä suomalaisille yrityksille. Vuonna 2000 Pirkanmaalla oli Tampereen kauppakamarin ja Finpron rekisterien mukaan noin 270 yritystä, joilla tuolloin oli liikesuhteita saksankielisiin maihin. Kaikille ...