• Näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmät erikoistumiskoulutuksessa: esimerkkinä neonatologinen ongelma 

      Korppi, Matti; Hirvonen, Mikko; Koponen, Petri; Juvonen, Mari; Enden, Kira; Ahtiainen, Krista; Suursalmi, Piia; Pironetti, Riina; Salonsaari, Tiina; Kivistö, Juho; Ojala, Riitta; Kaila, Minna; Tammela, Outi (2009)
      article
      Erikoislääkärin tutkinnon yhtenä tavoitteena on perehdyttää erikoistuva lääkäri tulevan erikoisalansa tieteelliseen kirjallisuuteen. Kuvaamme koulutushankkeen, jossa lastentauteihin erikoistuvat lääkärit kokosivat ja ...