• Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys 

      Eteläpelto, Anneli; Heiskanen, Tuula; Collin, Kaija; Eteläpelto, Anneli; Heiskanen, Tuula; Collin, Kaija
      Aikuiskasvatuksen vuosikirja : 49 (2011)
      bookPart