• Nuorten mielenterveys koulumaailmassa 

      Kaltiala-Heino, Riittakerttu; Ranta, Klaus; Fröjd, Sari (2010)
      article
      Koulumenestys, osallisuus koulukiusaamiseen ja poissaolot koulusta ovat paitsi kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen myös mielenterveyden indikaattoreita. Mielenterveyden häiriöt puolestaan voivat haitata oppilaan oppimista ...