• Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiasyndrooma ja valproaattihoidon toksisuus 

      Hakonen, Anna H; Isohanni, Pirjo; Rantamäki, Maria; Kälviäinen, Reetta; Nordin, Arno; Uusimaa, Johanna; Paetau, Anders; Udd, Bjarne; Pihko, Helena; Wartovaara, Anu (2010)
      article
      Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiasyndrooma (MIRAS) voi ilmetä lapsuus-, nuoruus- tai aikuisiällä. Tauti johtuu polymeraasi gamma -geenin mutaatioista. Oireisto vaihtelee lasten enkefaliitin tyyppisestä akuutista ...