• Journalismikritiikin vuosikirja 2008 

   Jaakkola, Maarit; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tiedotustutkimus 2/2008
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2009 

   Harju, Auli; University of Tampere (2009)
   book
   Artikkelien kirjoittajat: Förbom, Jussi Heikka, Taneli Hirsto, Heidi Hujanen, Jaana Jaakkola, Maarit Kumpu, Ville Lehtisalo, Anneli Lipponen, Satu Massinen, Aimo Nazarenko, Salla Niemi, Mari K. Olkinuora, ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2010 

   Kyrölä, Katariina; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja (Media ja viestintä -lehti) 0357-8070 Journalismikritiikin vuosikirjassa 2010 tutkijat, toimittajat ja muut journalismin osalliset pohtivat kriittisesti viime vuoden uutistapahtumia ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2011 

   Kivimäki, Sanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Journalismin tutkimusyksikkö, 2011)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirjassa 2011 keskustellaan journalismista ja sen muutoksista.
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2012 

   Vehkoo, Johanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2013 

   Kurvinen, Heidi; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja on Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) vuodesta 1998 alkaen vuosittain julkaisema kirja, joka julkaistaan Media&Viestintä -lehden erikoisnumerona. ...
  • Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995­-2007 

   Mäntylä, Jorma; Karilainen, Juha
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B49/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Toimittajien eettisiä ohjeita eli journalistieettisiä koodeja on ollut lähes sadan vuoden ajan. Miten ne ovat muuttuneet, erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun EU yhdentyy, uusia valtioita on syntynyt ja ...
  • Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus 

   Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi; Viestintätieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Journalistisen dokumenttiteatterin tutkimushanke, Jodote toteutettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2014-2016. Hankkeessa tutkittiin journalistista dokumenttiteatteria ilmiönä ja sen historiaa. Yksi tutkimuskohteista oli ...
  • Journalistit muuttuvassa mediassa 

   Jyrkiäinen, Jyrki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B50/2008 (2008)
   book
   ”Journalistit muuttuvassa mediassa” ­tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintatavoista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkimusaineisto koottiin ...
  • Kaarle Nordenstreng - Viestintätieteen suurlähettiläs - Ambassador of Communication Research 

   Karvonen, Erkki; Pietiläinen, Jukka; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2001)
   book
   Kaarle Tapani Jorma Johannes Magnus Bertel Nordenstreng (s. 1941) on ehdottomasti tunnetuin suomalainen viestinnän tutkija. Hän on monestakin syystä legendaarinen henkilö. Jo koulupoikasena hän avusti Yleisradiota ...
  • Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa 

   Simola, Anna; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 114 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään journalismin roolia talouskehitystä koskevan luottamuksen ja talouspolitiikkaa koskevan legitimaation rakentumisessa vuonna 2007 käynnistyneen kansainvälisen finanssikriisin yhteydessä. Kriisi ...
  • Kauhajoen koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Haara, Paula; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Väliverronen, Jari
   Journalismin tutkimusyksikkö, Julkaisuja : A 111/ 2009 (2009)
   book
   Journalismin tutkimusyksikkö Julkaisuja A 111/ 2009 Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan ...
  • Keskeneräistä pakolla: Tutkimus digi-tv:n ja mediateknologian kotouttamisesta 

   Kangaspunta, Seppo
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C42/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
  • Keskusteluja etnisyydestä mediassa - Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja 

   Raittila, Pentti; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta; Hiltunen, Anna-Kaisa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 102 (2007)
   book
   Viime vuosina Suomessa on ilmestynyt runsaasti teoksia, joissa tutkijat analysoivat median tapaa kuvata Suomessa asuvia etnisiä vähemmistöjä. Tässä teoksessa noita tekstejä tulkitsevat tutkijoiden ohella ”tavalliset” ...
  • Kirjamaatti-projektin loppuraportti 

   Saari, Kaisa
   TRIM Notes : 1 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Lempäälän Ideaparkissa otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen Kirjamaatti eli kirjastoautomaatti 29.8.2007. Kirjamaatti lainaa, palauttaa ja järjestää aineiston automaattisesti. Kirjastoautomaatti on uusi kirjastopalvelu, ...
  • Kohti Hämeenlinnan virtuaalista kulttuuripolkua Opetus- ja matkailualan näkemyksiä Hämeenlinnasta, sosiaalisesta mediasta ja mobiililaitteista 

   Hara-Fabrin, Kati
   TRIM Notes : 3 (2010)
   report
   Virtuaalinen kulttuuripolku on Hämeenlinnan kaupungin uusi sosiaalista mediaa hyödyntävä verkkopalvelu. Palvelu toteutetaan Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Tiedon ja kulttuurin avoin oppimisympäristö (TIKU)-projektissa, ...
  • Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa 

   Hellman, Heikki
   Historiallisia Tutkimuksia : 258 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012)
   book
  • Kulttuuri ja tietoyhteiskunta: Esitutkimus digitaalisen median käytöstä taideinstituutioissa 

   Pehkonen, Marika
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 5 (Tampereen yliopisto, 2003)
   book
   Kulttuuri ja tietoyhteiskunta -esitutkimus selvittelee digitaalisen median käyttöä ja siitä aiheutuvia kulttuurisia muutoksia taideinstituutioiden arjessa. Kulttuuri-sana esiintyy tutkimuksessa kolmessa merkityksessä: ...
  • Kun kaikki videoivat kaikkea - liikkuva kuva sanomalehden sivuilla 

   Mäenpää, Jenni; Männistö, Anssi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B 53 (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Sanomalehtien verkkovideot ovat uusi journalistinen ilmaisumuoto. Laajamittaisesti niitä on alettu tehdä ja esittää vuodesta 2006 alkaen internetin YouTube-video-palvelun ilmiömäisen menestyksen innoittamana ja kamerapuhelimien ...
  • Kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja semanttinen web. Semantic Web 2.0 -hanke -tutkimusraportti 

   Seitsonen, Katri
   TRIM Research Notes : 2 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tutkimuksessa tarkasteltiin semanttisen webin mahdollisuuksia kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käytettävyyden parantamisessa. Kuntien yhteinen tehtäväluokitus on asiakirjahallinnan luokitusjärjestelmä, joka kuvaa ...