• IS Reviews 2014 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 35/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
  • IS Reviews 2015 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 41/2015 (Tampereen yliopisto, 2015)
   report
  • IS Reviews 2016 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 50/2016 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • IS Reviews 2017 

   Järvinen, Pertti; Luonnontieteiden tiedekunta ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 58/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   report
  • Is there job polarization at the firm level? 

   Böckerman, Petri; Laaksonen, Seppo; Vainiomäki, Jari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 91/2013 (University of Tampere, 2013)
   workingPaper
   We perform decompositions and regression analyses that test for the routinization hypothesis and job polarization at the firm level, instead of the aggregate or industry level as in previous studies. Furthermore, we examine ...
  • Islam suomalaisissa joukkoviestimissä 

   Maasilta, Mari; Rahkonen, Juho; Raittila, Pentti
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 103 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Islam on viime vuosiin saakka pysynyt suomalaisille etäisenä, mutta sen merkitys niin meillä kuin muuallakin on lisääntymässä. Keskustelussa islamin suhteesta Suomeen ja suomalaisiin törmätään väistämättä myös islamin ...
  • It’s Complicated: the Relationship Between GDP and Subjective Well-being 

   Hovi, Matti; Laamanen, Jani-Petri
   Tampere Economic Working Papers : 97/2015 (Tampereen yliopisto, 2015)
   workingPaper
   This paper estimates and compares different models of the relationship between output and subjective well-being. New results on how GDP and SWB are interlinked in the short-run and in the long-run are provided. Interpretations ...
  • Jakaantunut Suomi: Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta 

   Blom, Raimo; Kankainen, Tomi; Melin, Harri
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 10/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Johdatus suomalaisen arkistokuvailun historiaan 

   Lampela, Anssi
   TRIM Research Reports : 20 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 

   Mäkinen, Erkki
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 13/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin 

   Isotalo, Jarkko
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 8/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • John Rawlsin reilu oikeudenmukaisuus 

   Saxén, Heikki
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Tekstiin liittyvä ja sitä syventävä gradu löytyy osoitteesta:http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=20700
  • Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen 

   Lumijärvi, Ismo (2009)
   book
  • Joint Papers on Jet Ventilation : Paper Collection initiated by the European Society for Jet Ventilation, June, 2010 

   Baer, Gerhard A.; Lääketieteen yksikkö ; University of Tampere (2011)
   book
   Jet ventilation (JV) in the airway during general anesthesia provides the endoscopist with an unabstructed view on a quiet operation field but preserves the anaesthetist's ability to control the patient's ventilation and ...
  • Jokelan koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Johansson, Katja; Juntunen, Laura; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Pernu, Ilkka; Väliverronen, Jari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A/105 (2008)
   book
   Pentti Raittila & Katja Johansson & Laura Juntunen & Laura Kangasluoma & Kari Koljonen & Ville Kumpu & Ilkka Pernu & Jari Väliverronen Jokelan koulusurmat mediassa Tutkimus kuvaa median toimintaa äkillisessä kriisitilanteessa. ...
  • Journalism and School Shootings in Finland 2007 -2008 

   Raittila, Pentti; Koljonen, Kari; Väliverronen, Jari (2010)
   book
   Two school shootings in Finland (Jokela in 2007 and Kauhajoki in 2008) resulted in the death of 20 people, and they shook not only the foundations of Finnish society but also of the profession that reported about the ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2008 

   Jaakkola, Maarit; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tiedotustutkimus 2/2008
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2009 

   Harju, Auli; University of Tampere (2009)
   book
   Artikkelien kirjoittajat: Förbom, Jussi Heikka, Taneli Hirsto, Heidi Hujanen, Jaana Jaakkola, Maarit Kumpu, Ville Lehtisalo, Anneli Lipponen, Satu Massinen, Aimo Nazarenko, Salla Niemi, Mari K. Olkinuora, ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2010 

   Kyrölä, Katariina; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja (Media ja viestintä -lehti) 0357-8070 Journalismikritiikin vuosikirjassa 2010 tutkijat, toimittajat ja muut journalismin osalliset pohtivat kriittisesti viime vuoden uutistapahtumia ...