• Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari. Valmisteluraportti OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksista Suomessa 

   Borg, Sami; Kuula, Arja
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 6/2007 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, 6 (2007) Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on selvitetty tutkimusaineistojen säilyttämistä ja jatkokäyttöä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla. Selvityksen ...
  • Jäitä poltellessa : Suomi ja arktisen alueen tulevaisuus 

   Heininen, Lassi; Palosaari, Teemu; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö ; University of Tampere
   TAPRI Net Series : 8 (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Maapallon pohjoisimmilla alueilla ilmastonmuutoksen ja globalisaation vaikutukset ovat kouriintuntuvia. Jään sulaminen tekee mahdolliseksi öljy- ja kaasuvarojen sekä kalavarantojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Se ...
  • Kaarle Nordenstreng - Viestintätieteen suurlähettiläs - Ambassador of Communication Research 

   Karvonen, Erkki; Pietiläinen, Jukka; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2001)
   book
   Kaarle Tapani Jorma Johannes Magnus Bertel Nordenstreng (s. 1941) on ehdottomasti tunnetuin suomalainen viestinnän tutkija. Hän on monestakin syystä legendaarinen henkilö. Jo koulupoikasena hän avusti Yleisradiota ...
  • Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa 

   Simola, Anna; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 114 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään journalismin roolia talouskehitystä koskevan luottamuksen ja talouspolitiikkaa koskevan legitimaation rakentumisessa vuonna 2007 käynnistyneen kansainvälisen finanssikriisin yhteydessä. Kriisi ...
  • Kaivot ja käymälät Brief History of Wells and Toilets 

   Juuti, Petri S.; Wallenius, Katri J.
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (KehräMedia Oy, 2005)
   book
   Juuti, Petri (teksti ja kuvat) & Wallenius, Katri  (taitto ja käännös) We humans can\'t manage without water and must urinate and defacate. Petri Juuti\'s book “Wells and Toilets” helps us to understand the solutions ...
  • Kansallisen infrastruktuurin myynti : Tapaus Digita 

   Soramäki, Martti (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
  • Kasvatuksellisesti näkeväksi: Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa 

   Suoranta, Juha (Tampere University Press, 2008)
   book
   Suomalainen koulutusjärjestelmä on muodollisesti huippuluokkaa. Sen kehittämiseltä vain harva on ehtinyt kysyä kysymyksiä, jotka ovat olleet keskeisiä länsimaisessa sivistyshistoriassa. Pinnallinen koulutuskeskustelu ...
  • Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Abstraktit. 

   Tomperi, Tuukka; Salokangas, Riikka; Vuorinen, Susanna; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Julkaisu sisältää 26.-27.11. Tampereen yliopistossa pidettyjen Kasvatustieteen päivien "Kasvatus toisin silmin" abstraktit. Yhteensä lähes 400 abstraktia.
  • Kauhajoen koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Haara, Paula; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Väliverronen, Jari
   Journalismin tutkimusyksikkö, Julkaisuja : A 111/ 2009 (2009)
   book
   Journalismin tutkimusyksikkö Julkaisuja A 111/ 2009 Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan ...
  • Kaupunki, kaupunkikoko, muuttoliike ja politiikka 

   Laurila, Hannu
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 71/2009 (2009)
   workingPaper
   Cities are of utmost importance in the working of the market economy in the spatial context. Migration between cities not only determines the formation of cities but also works as a real-world mechanism of resource ...
  • Keskeneräistä pakolla: Tutkimus digi-tv:n ja mediateknologian kotouttamisesta 

   Kangaspunta, Seppo
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C42/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
  • Keskijohdon kokemuksia yliopistojen strategisesta johtamisesta 

   Ranki, Sinimaaria (2017)
   book
   Tämä korkeakoulusektorin strategisen johtamisen konseptin kehittämisen tueksi tarkoitettu raportti esittelee havainnot tutkimuksesta, joka selvitti yliopistojen keskijohdon tehtävissä toimivien professoreiden kokemuksia ...
  • Keskusteluja etnisyydestä mediassa - Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja 

   Raittila, Pentti; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta; Hiltunen, Anna-Kaisa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 102 (2007)
   book
   Viime vuosina Suomessa on ilmestynyt runsaasti teoksia, joissa tutkijat analysoivat median tapaa kuvata Suomessa asuvia etnisiä vähemmistöjä. Tässä teoksessa noita tekstejä tulkitsevat tutkijoiden ohella ”tavalliset” ...
  • Ketterä digitalisaatio : Strateginen ketteryys verkostoissa ja ICT:n älykäs hyväksikäyttö 

   Ruohonen, Mikko; Mäkipää, Marko; Ingalsuo, Timo (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Tämä kirja on syntynyt usean vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena ja perustuu 2008-2016 aikana tehtyihin hankkeisiin, joita ovat rahoittaneet Tekes ja lukuisat hankkeisiin osallistuneet yritykset. Kirjassa nähdään ...
  • Kiina liiketoimintaympäristönä. Haastattelututkimus suomalaisjohtajien kokemuksista Kiinassa 

   Ahoniemi, Lea
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2010-20 (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Kiina liiketoimintaympäristönä sivustojen julkaisun tavoitteena on koota ajankohtaista ja suomalaisyritysten toiminnan kannalta relevanttia tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä investointipäätösten valmistelussa että Kiinan ...
  • Kilpailu ja sopimusriskien hallinta ja läpinäkyvyysvaatimukset PPP-toiminnassa vesihuoltoalalla 

   Luomanen, Tiia (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Raportti on yksi kahdeksasta osatehtävästä Tekesin rahoittamassa SerVesi –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja työkaluja vesihuoltoverkoston kunnossapidon ulkoistamisen riskienhallintaan. Osatehtävä ...
  • Kilpailulliset toimintatavat perusterveydenhuollossa - argumentit ja narratiivit 

   Tiilikka, Tiina; Palukka, Hannele; Tolkki, Helena (Tampereen yliopisto & Työsuojelurahasto, 2009)
   book
   Kilpailulliset toimintatavat perusterveydenhuollossa -argumentit ja narratiivit tutkimushankkeelle asetettiin kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen oli tiedon tuottaminen perusterveydenhuollon kilpailullisten toimintatapojen ...
  • KINOSTE - kirjastojen informaatioteknologian osaaminen Pilottihankkeen loppuraportti 

   Sairanen, Heikki; Tanhua-Piiroinen, Erika; Vuorinen, Mikko
   TRIM Research Reports : 14 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus toteutti 1.1.2014–30.6.2014 välisenä aikana Kinoste-verkkopalvelun, jossa kirjastojen työntekijät voivat arvioida omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja kirjastonsa ...
  • Kirjamaatti-projektin loppuraportti 

   Saari, Kaisa
   TRIM Notes : 1 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Lempäälän Ideaparkissa otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen Kirjamaatti eli kirjastoautomaatti 29.8.2007. Kirjamaatti lainaa, palauttaa ja järjestää aineiston automaattisesti. Kirjastoautomaatti on uusi kirjastopalvelu, ...
  • Koekäyttöjä virtuaalitilassa tehdyn vaatekaupan pilotista 

   Katajamäki, Tarja; Tiainen, Tarja
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2006-3 (Tampereen yliopisto, 2006)
   book