• Lisätyn todellisuuden tuotantovälineiden vertailu 

   Kalalahti, Joanna; Liukkonen, Mikko
   AVO2 / 3DM-osahankkeen julkaisuja (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Mikä lisätyn todellisuuden selain on helppokäyttöisin? Entä minkälaisia eroja on teknistä osaamista vaativien lisätyn todellisuuden tuotantovälineiden toiminnassa? Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö ...
  • LOCALITY IN THE GLOBAL NET The Internet as a space of citizen communication and local publicness 

   Heinonen, Ari; Mäkinen, Maarit; Ridell, Seija; Martikainen, Ari; Halttu, Mika; Sirkkunen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 33/2001 (2001)
   book
   The main outstanding features of Locality in the Global Net project were its local and grassroots orientation. The aim of the project was to explore the social meaning of new communications technology and information ...
  • Logics of Imperfect Information without Identity 

   Kuusisto, Antti (2011)
   book
   We investigate the expressive power of sentences of the family of independence friendly (IF) logics in the equality-free setting. Various natural equality-free fragments of logics in this family translate into the version ...
  • Long Run Deviations From the Purchasing Power Parity Between German Mark and U.S. Dollar. Oil Price - the Missing Link? 

   Lahtinen, Markus
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 19/2003 (2003)
   workingPaper
   The aim of this paper is to identify and investigate empirically the long-run determinants of real exchange rate fluctuations between Germany and the United States since the collapse of Bretton Woods system This study uses ...
  • Lukemisen tavat : lukeminen sosiaalisen median aikakaudella 

   Herkman, Juha; Vainikka, Eliisa (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Luonnollisesti vettä. Kangasalan vesilaitos 1952-2002 

   Äikäs, Kauko; Juuti, Petri; Katko, Tapio
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Kangasalan vesilaitos, 2003)
   book
   Vesi on luonnontuote ja Kangasalan luonto on ollut kunnalle leimaa-antava aina Zacharias Topeliuksen sanoittaman ”Kesäpäivä Kangasalla” -laulun syntyajoista asti. Kirjan nimeksi valittu ”Luonnollisesti vettä” ilmentää veden ...
  • Luottamuksen kuva. Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta. 

   Puustinen, Liina; Seppänen, Janne
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A113/2010 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Luottavatko lehtien lukijat uutiskuviin? Mihin piirtyvät hyväksyttävän kuvankäsittelyn rajat? Millainen on lukijoiden visuaalinen lukutaito? Luottamuksen kuva valottaa lukijoiden luottamusta uutiskuviin digitaalisen ...
  • Luottamus sähköisissä palveluissa : kuluttajan ja palvelun tarjoajan vuorovaikutus 

   Tiainen, Tarja; Luomala, Harri; Kurki, Sami; Mäkelä, Kari; University of Tampere
   Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen julkaisusarja B : B-2004-11 (Tampereen yliopisto, 2004)
   book
  • Lyhykäinen ja yksinkertainen neuvo kuinka ryytimaan yrttien kasvannot Suomenmaassa taiten saatetaan tuleentumaan 

   Gadd, Pehr Adrian; Lönnroth, Harry
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere University Press, 2008)
   book
   Turun akatemian kemian professori Pehr Adrian Gadd (1727-1797) Pirkkalan (nyk. Tampereen) Kaarilasta julkaisi vuonna 1768 esityksen kasvitarhan kasveista, "ensimmäisen suomenkielisen puutarhakirjan". Hän kirjoitti kirjansa ...
  • Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä 

   Maasilta, Mari; Simola, Anna; af, Heurlin Heidi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 107/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien maahanmuuttajien mediankäyttöä ja vertaillaan heidän ja syntyperäisten suomalaisten tulkintoja suomalaisista mediasisällöistä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa joukkoviestinnän ...
  • Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnatut palvelut yleisessä kirjastossa Kehittämiskohteena Kouvolan kaupunginkirjasto ja Mediamaja 

   Bang, Maria
   TRIM Notes : 2 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tutkimus maahanmuuttajien kirjastopalveluista Kouvolassa on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hanketta. Kouvolan osahankkeen tavoitteena on kehittää uusia kirjastopalveluja ja ...
  • Maahanmuutto ja media - Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita 

   Luostarinen, Heikki; Eskonen, Hanna; Horsti, Karina; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C41 (2008)
   book
   Suomen uskotaan olevan uudentyyppisen kansainvälistymisen kynnyksellä. Maa valmistautuu ensimmäisen kerran hankkimaan merkittäviä määriä ulkomaalaista työvoimaa, siirtolaisia. Nopea yhteiskunnan etnisten suhteiden muutos ...
  • Management Education in Transformation - Current Challenges and Future Perspectives 

   Tienhaara, Piia; Lyytinen, Anu; Kivistö, Jussi (Tampereen Yliopisto, 2016)
   book
   This report identifies some of the most crucial current challenges and future perspectives facing university-level management education. By doing so, it aims to encourage and support the providers of management education ...
  • Matriiseja tilastotieteilijälle 

   Puntanen, Simo; Vehkalahti, Kimmo
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 56/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   report
  • MEASURING THE HIGHWAY CAPITAL IN FINLAND 1900-2009 

   Uimonen, Sakari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 81/2010 (Tampereen yliopisto, 2010)
   workingPaper
   In this study, the values of the wealth and productive services capital stocks in Finland between 1900 and 2009 are estimated. Several modifications to the prevailing conventions of measurement are suggested. First, the ...
  • Media vallan verkoissa 

   Kunelius, Risto; Noppari, Elina; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 112 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   2.korjattu painos 2010 Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ...
  • Mediaetiikan kipupisteet 

   Nordenstreng, Kaarle; Heinonen, Ari; University of Tampere
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 35/2002 (Tampereen yliopisto, 2002)
   book
   Marraskuussa 2001 järjestettiin Tampereen yliopistossa luentosarja, jossa käsiteltiin mediaetiikan ajankohtaisia kysymyksiä eri näkökulmista. Teemoja oli viisi: Yksityisyys vs. sananvapaus, Toiseus mediassa, Onko etiikka ...
  • Mediakasvatus ja medialukutaito kirjastotyön muutoksessa Tapaus: Tampereen kaupunginkirjasto 

   Sairanen, Anu
   TRIM Notes : 4 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen projekti. Se on yksi opetusministeriön Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman ...
  • Medical Decision Criteria and Policy for an Efficient Allocation of Resources 

   Ahtiala, Pekka
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 8/2001 (Tampereen yliopisto, 2001)
   workingPaper
   This paper approaches health care criteria by maximizing society's consumption possibilities in a model where health is a special case of a good produced, consumed, and used as an input in production, and the patient chooses ...