• Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3. 

   Noppari, Elina (Tampereen yliopisto, 2014)
   book
  • Mobiilipelien oikeudelliset haasteet: Paikkatietoa hyödyntävät jatkuvamaailmaiset pelit 

   Myhrberg, Markus
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 12 (Tampereen yliopisto, 2006)
   book
   Mobiilipelien oikeudelliset haasteet -raportissa käydään läpi paikkatietoja hyödyntävien monenpelattavien mobiilipelien (langattomien pelien) oikeudellista sääntelyä. Raportin on tarkoitus toimia tietolähteenä ja toimintaohjeena ...
  • Modal Logic and Distributed Message Passing Automata (Preliminary Draft) 

   Kuusisto, Antti (2013)
   book
   In a recent article, Lauri Hella and co-authors identify a canonical connection between modal logic and deterministic distributed constant-time algorithms. The paper reports a variety of highly natural logical characterizations ...
  • Modal Logics and Definability 

   Kuusisto, Antti (2013)
   book
   In recent years, research into the mathematical foundations of modal logic has become increasingly popular. One of the main reasons for this is the fact that modal logic seems to adapt well to the requirements of a wide ...
  • Modding Scenes - Introduction to user-created content in computer gaming 

   Laukkanen, Tero
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 9 (2005)
   book
   "Modding" is an increasingly popular participatory practice where game fans modify and extend officially released game titles with their own creations. This report introduces the reader to the diversity of user-created ...
  • Modeling Successful Performance in Web Search 

   Aula, Anne; Nordhausen, Klaus
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2005-4 (Tampereen yliopisto, 2005)
   book
  • Models for International Innovation Policy : Transnational Channels and Regional Platforms : Fostering Globalizing Innovation Communities in Finland and Abroad 

   Raunio, Mika; Kautonen, Mika; Saarinen, Jukka P.
   TaSTI Working Papers : 9 (University of Tampere, 2013)
   workingPaper
  • Money and Stock Returns: Is there habit formation for holding liquid assets? 

   Mäki-Fränti, Petri
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 47/2006 (Tampereen yliopisto, 2006)
   workingPaper
   ABSTRACT Assuming a utility function, which is non-separable in money and consumption, we derive a simple, non-linear asset pricing model, according to which investors’ willingness to hold liquid assets in their portfolio ...
  • Monilukutaito kaikki kaikessa 

   Kaartinen, Tapani; Kasvatustieteiden yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopiston normaalikoulu, 2015)
   book
  • Monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntäminen Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 

   Elonen, Noora; Kaukkila, Eveliina
   Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja : 9 (Tampereen yliopisto, 2018)
   book
   Tämä raportti on katsaus Porin sosiaalitieteellisen oppimiskeskittymän opiskelijainnovaatiotoiminnan (Posse) avaamaan näkymään monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntämisestä Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ...
  • Moral Hazard, Income Taxation, and Prospect Theory 

   Kanbur, Ravi; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 30/2004 (Tampereen yliopisto, 2004)
   workingPaper
   Abstract: The standard theory of optimal income taxation under uncertainty has been developed under the assumption that individuals maximize expected utility. However, prospect theory has now been established as an alternative ...
  • Multi-step forecasting in the presence of breaks 

   Hännikäinen, Jari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 94/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   workingPaper
   This paper analyzes the relative performance of multi-step forecasting methods in the presence of breaks and data revisions. Our Monte Carlo simulations indicate that the type and the timing of the break affect the ...
  • Municipal Engineers in South Africa before 1910 

   Mäki, Harri
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere : Tampere University Press, 2013)
   book
   The first town engineers in the area of current South Africa were appointed in the 1850s in Cape Town, Grahamstown and Pietermaritzburg. This book examines these first town engineers and their successors until the formation ...
  • Muokkausta ja manipulaatiota. Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä 

   Mäenpää, Jenni (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Digitaalinen kuvankäsittely on mullistanut lehtien kuvatuotannon perin pohjin. Kuvaajalla on esimerkiksi mahdollisuus välittömästi nähdä, millaisen kuvan hän on ottanut. Tämän lisäksi nykyinen digitaalitekniikka antaa lähes ...
  • MUSIR - A Retrieval Model for Music 

   Salosaari, Pekka; Järvelin, Kalervo
   Department of Information Studies: Research Notes : 1998-1 (Tampereen yliopisto, 1998)
   report
   Traditionally, information retrieval in music has been based on surrogates of music, i.e., bibliographic descriptions of music documents. This does not provide access to the essence of music, whether it is defined as the ...
  • Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuoiseuranta 2007-2012, loppuraportti. 

   Suikkanen, Risto; Holma, Aino; Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Uutismedian vuosiseurannan loppuraportti esittelee viisivuotisen tutkimushankkeen keskeiset tulokset sekä sen virittämät metodiset johtopäätökset. Määrällisen sisällön erittelyn kohteena olivat suomalaisten sanomalehtien ...
  • Muuttunut hanke : Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-yleisötilaisuudet Pyhäjoella vuosina 2013-2014 

   Syrjämäki, Eija; Kojo, Matti; Litmanen, Tapio
   YFI julkaisuja : 2 (Jyväskylän yliopisto, 2015)
   report
   Työraportissa tarkastellaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ohjelma- ja selostus- vaiheen yleisötilaisuuksia. Hankevastaava Fennovoima ja yhteysviran- omaisena toiminut ...
  • Muuttuva akateeminen professio Suomessa - maaraportti 

   Aarrevaara, Timo; Pekkola Elias
   Higher Education Finance and Management Series (Tampere University Press, 2010)
   book
   Korkeakoulujen tutkijoilta ja opettajilta odotetaan kasvavaa kykyä tiedontuotantoon ja tiedon siirtämiseen samalla, kun monet keskeiset työn edellytykset ovat muutoksessa. Lähtökohtana tässä tutkimusraportissa on akateemisen ...
  • ´Mä oon nyt online!´ : Lasten mediaympäristö muutoksessa 

   Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kupiainen, Reijo; Luostarinen, Heikki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A104/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Internet, televisio, kännykät ja kirjat ovat tärkeä osa lapsen ja nuoren arkista elämää, viihtymistä ja tiedonhakua. Monien medioiden käyttö nivoutuu luontevasti sosiaaliseen elämään, yhdessäoloon, leikkeihin ja harrastuksiin. ...
  • Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 

   Uusitalo, Niina; Vehmas, Susanna; Kupiainen, Reijo (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Lasten ja nuorten mediaympäristön muutostutkimuksessa tutkitaan eri-ikäisten lasten mediankäytön ja mediaympäristön muutoksia. Pitkittäistutkimuksen toisella kierrokselle osallistui 60 lasta ja nuorta Tampereelta ja ...