• Moral Hazard, Income Taxation, and Prospect Theory 

   Kanbur, Ravi; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 30/2004 (Tampereen yliopisto, 2004)
   workingPaper
   Abstract: The standard theory of optimal income taxation under uncertainty has been developed under the assumption that individuals maximize expected utility. However, prospect theory has now been established as an alternative ...
  • Multi-step forecasting in the presence of breaks 

   Hännikäinen, Jari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 94/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   workingPaper
   This paper analyzes the relative performance of multi-step forecasting methods in the presence of breaks and data revisions. Our Monte Carlo simulations indicate that the type and the timing of the break affect the ...
  • Municipal Engineers in South Africa before 1910 

   Mäki, Harri
   Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut (Tampere : Tampere University Press, 2013)
   book
   The first town engineers in the area of current South Africa were appointed in the 1850s in Cape Town, Grahamstown and Pietermaritzburg. This book examines these first town engineers and their successors until the formation ...
  • Muokkausta ja manipulaatiota. Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä 

   Mäenpää, Jenni (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Digitaalinen kuvankäsittely on mullistanut lehtien kuvatuotannon perin pohjin. Kuvaajalla on esimerkiksi mahdollisuus välittömästi nähdä, millaisen kuvan hän on ottanut. Tämän lisäksi nykyinen digitaalitekniikka antaa lähes ...
  • MUSIR - A Retrieval Model for Music 

   Salosaari, Pekka; Järvelin, Kalervo
   Department of Information Studies: Research Notes : 1998-1 (Tampereen yliopisto, 1998)
   report
   Traditionally, information retrieval in music has been based on surrogates of music, i.e., bibliographic descriptions of music documents. This does not provide access to the essence of music, whether it is defined as the ...
  • Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuoiseuranta 2007-2012, loppuraportti. 

   Suikkanen, Risto; Holma, Aino; Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Uutismedian vuosiseurannan loppuraportti esittelee viisivuotisen tutkimushankkeen keskeiset tulokset sekä sen virittämät metodiset johtopäätökset. Määrällisen sisällön erittelyn kohteena olivat suomalaisten sanomalehtien ...
  • Muuttunut hanke : Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-yleisötilaisuudet Pyhäjoella vuosina 2013-2014 

   Syrjämäki, Eija; Kojo, Matti; Litmanen, Tapio
   YFI julkaisuja : 2 (Jyväskylän yliopisto, 2015)
   report
   Työraportissa tarkastellaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ohjelma- ja selostus- vaiheen yleisötilaisuuksia. Hankevastaava Fennovoima ja yhteysviran- omaisena toiminut ...
  • Muuttuva akateeminen professio Suomessa - maaraportti 

   Aarrevaara, Timo; Pekkola Elias
   Higher Education Finance and Management Series (Tampere University Press, 2010)
   book
   Korkeakoulujen tutkijoilta ja opettajilta odotetaan kasvavaa kykyä tiedontuotantoon ja tiedon siirtämiseen samalla, kun monet keskeiset työn edellytykset ovat muutoksessa. Lähtökohtana tässä tutkimusraportissa on akateemisen ...
  • ´Mä oon nyt online!´ : Lasten mediaympäristö muutoksessa 

   Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kupiainen, Reijo; Luostarinen, Heikki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A104/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Internet, televisio, kännykät ja kirjat ovat tärkeä osa lapsen ja nuoren arkista elämää, viihtymistä ja tiedonhakua. Monien medioiden käyttö nivoutuu luontevasti sosiaaliseen elämään, yhdessäoloon, leikkeihin ja harrastuksiin. ...
  • Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 

   Uusitalo, Niina; Vehmas, Susanna; Kupiainen, Reijo (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
   Lasten ja nuorten mediaympäristön muutostutkimuksessa tutkitaan eri-ikäisten lasten mediankäytön ja mediaympäristön muutoksia. Pitkittäistutkimuksen toisella kierrokselle osallistui 60 lasta ja nuorta Tampereelta ja ...
  • Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta 

   Leinonen, Minna; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri; Nikkanen, Risto
   Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 96 (Tampereen yliopisto, 2017)
   workingPaper
  • Namn och identitet : Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 

   Leino, Unni-Päivä; Forsskåhl, Mona; Harling-Kranck, Gunilla; Jordan, Sabina; Nakari, Minna; Pitkänen, Ritva Liisa; Viestintätieteiden tiedekunta ; University of Tampere
   NORNA-rapporter : 94 (NORNA-förlaget, 2017)
   report
   NORNAs 46:e symposium ordnades i Tammerfors den 21–23 oktober 2015, med temat Namn och identitet. Temat är brett, och artiklarna i den här volymen behandlar det från olika infallsvinklar. Resultatet är, som själva symposiet, ...
  • Neither Neutral nor Non-aligned : The Europeanization of Finnish Foreign and Security Policy 

   Palosaari, Teemu
   Finnish Foreign Policy Papers : 3 (Ulkopoliittinen instituutti, 2013)
   report
  • Neo-Keynesian Macroeconomics of Inter-National Factor Allocation 

   Laurila, Hannu
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 69/2008 (2008)
   workingPaper
   In the Neo-Keynesian macroeconomic model demand shocks have no long-run real effects on production, real wages and real interest rates. Therefore, there should be no effects on factor migration either. During the short-term ...
  • New Paradigms for Digital Games: The Finnish Perspective Future Play Project, Final Report 

   Sotamaa, Olli; Tyni, Heikki; Toivonen, Saara; Malinen, Tiina; Rautio, Erkka
   TRIM Research Reports : 3 (Tampereen yliopisto, 2011)
   report
  • Non-Welfarist Optimal Taxation and Behavioral Public Economics 

   Kanbur, Ravi; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 33/2004 (Tampereen yliopisto, 2004)
   workingPaper
  • Nordic Approaches to Peace Mediation. Research, Practices and Policies 

   Lehti, Marko; Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö ; University of Tampere
   TAPRI Net Series : 10 (Tampereen yliopisto, 2014)
   book
   In what ways is peace mediation organized in the various Nordic countries? Is there a particular ‘Nordic model’ for peace-promotion? How are Nordic scholars in the study field of peace mediation and conflict resolution ...
  • Nordic Larp 

   Stenros, Jaakko; Montola, Markus; University of Tampere (Fëa Livia, 2010)
   book
   In the Nordic countries, live action role-playing has developed into a unique and powerful form of expression. Nordic larps range from entertaining flights of fancy to the exploration of the intimate, the collective and ...
  • Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku : Raportti nuorisotyön tutkimuksesta ja koulutuksesta 

   Henriksson, Jonna (Tampereen yliopisto, 2016)
   book
   Viisivuotiseen "Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku" -tutkimus ja koulutushankkeeseen liittyvän raportin tavoitteena on nuorisotyön tietotarpeiden kartoitus sekä nuoriso-työn tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen ...