• Organizational Learning and Knowledge Management in Contexts 

   Ruohonen, Mikko; Mäkipää, Marko; University of Tampere
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2004-4 (Tampereen yliopisto, 2004)
   book
  • Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle : Tutkimus metropolialueen nuorista 

   Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
   Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia : 398 (Helsingin yliopisto, 2016)
   book
   Kouluikäisten oppiminen ja hyvinvointi ovat olleet pääosin erillisiä saarekkeita niin tutkimuksessa, lainsäädännössä kuin koulujen käytännön toiminnassa. Vuonna 2011 metropolialueen 14 kunnan seitsemännen luokan oppilaille ...
  • Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminen 

   Pihlajamaa, Elina
   Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, työraportteja - Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Working Papers : 3/2009 (Tampereen yliopisto, 2009)
   workingPaper
   Euroopan väestön ikärakenne on muuttumassa. Syntyvyyden väheneminen johtaa myös osaamispohjan kaventumiseen. Työperäinen maahanmuutto on yksi keino vastata kasvavaan työvoimapulaan. Erilaisilla työperäisille maahanmuuttajille ...
  • Paikallisradioita Suomeen! 

   Ylönen, Olli
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C36/2002 (2002)
   book
   Tämän raportin lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Media Economics, Content and Diversity, joka tutkii mediatalouden kehitystä 1950-luvulta lähtien. Osana sitä tutkitaan keskittymisen vaikutuksia ...
  • Palvelujärjestelmä murroksessa - ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet 

   Auvinen, Petra; Palukka, Hannele; Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Parempi johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 

   Mäkinen, Erkki
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 21/2013 (Tampereen yliopisto, 2013)
   report
  • Paternalism and tax competition 

   Kotakorpi, Kaisa
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 52/2007 (2007)
   workingPaper
   When consumers make mistakes, the government may wish to use paternalistic taxation as a corrective measure. We examine a country whose government attempts to use taxation to reduce the consumption of a harmful good, and ...
  • Path development and constructed regional resilience : The case of the Nokia-led ICT industry in Tampere 

   Kurikka, Heli; Kolehmainen, Jari; Sotarauta, Markku
   Sente työraportteja - SENTE Working Papers : 39/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   workingPaper
  • PAWNS AND QUEENS REVISITED: PUBLIC PROVISION OF PRIVATE GOODS WHEN INDIVIDUALS MAKE MISTAKES 

   Pirttilä, Jukka; Tenhunen, Sanna
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 40/2005 (Tampereen yliopisto, 2005)
   workingPaper
   This paper analyses the optimal tax policy and public provision of private goods when individuals di¤er in two respects: income-earning ability and rationality. Publicly provided goods should be overprovided or subsidised, ...
  • Pelaajabarometri 2009 -Pelaaminen Suomessa 

   Karvinen, Juho; Mäyrä, Frans
   Interaktiivisen median tutkimuksia - Research of Interactive Media : 3 (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Pelaajabarometri 2009 tarjoaa tietoa erilaisten pelien pelaamisesta Suomessa. Aineiston muodostavat 1169 vastaajan tiedot, jotka oli annettu loppukeväällä 2009 postitettuun lomakekyselyyn. Kyselyyn oli valittu Väestöreki ...
  • Pelaajabarometri 2011: Pelaamisen muutos 

   Karvinen, Juho; Mäyrä, Frans
   TRIM Research Reports : 6 (Tampereen yliopisto, 2011)
   report
   Pelaajabarometrin perustana on nyt kolmen vuoden sarja kyselytutkimuksia (2009, 2010, 2011), jotka luotaavat suomalaisten suhdetta erilaisiin pelaamisen muotoihin. Barometri on osa Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen ...
  • Pelaajabarometri 2013 : Mobiilipelaamisen nousu 

   Mäyrä, Frans; Ermi, Laura
   TRIM Research Reports : 11 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Nyt neljättä kertaa toteutettu Pelaajabarometri on kyselytutkimus pelaamisen eri muotojen yleisyydestä Suomessa. Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkijoiden yhteistyönä syntynyt tutkimus tarjoaa kattavaa ...
  • Pelaajabarometri 2015 : Lajityyppien suosio 

   Mäyrä, Frans; Karvinen, Juho; Ermi, Laura
   TRIM Research Reports : 21 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Pelien voima ja pelaamisen hallinta. Lapset ja nuoret pelikulttuurien toimijoina 

   Ermi, Laura; Heliö, Satu; Mäyrä, Frans
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 6 (2004)
   book
   Pelit ja viihde ovat nopeimmin laajeneva liiketoimintasektori maailmassa ja lisäksi pelit toimivat suunnannäyttäjinä muun muassa teknisen kehityksen, elämyksellisyyden, käyttöliittymien, käytettävyyden sekä mediasisältöjen ...
  • Pena. Rahapelaamisen haasteet digitaalisessa mediassa 

   Järvinen, Aki; Sotamaa, Olli
   Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series : 1 (2002)
   book
   Rahapelaamisen haasteet digitaalisessa mediassa on Pena-tutkimushankkeen loppuraportti. Tutkimus tehtiin Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriossa vuoden 2000 syksyllä, ja sen tavoitteena oli määritellä pelien ja ...
  • Perception of Design. Tekes project 2003-2005 

   Räihä, Kari-Jouko; Koivunen, Kimmo; Rantala, Harri; Sharmin, Selina; Keinonen, Turkka; Kukkonen, Sami; Lahtinen, Sami
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2006-4 (2006)
   book
  • Perhetaustaan liittyvät erot perusopetuksen oppilaiden hyvinvoinnissa Seinäjoella 

   Koivusilta, Leena (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
  • Perhonen näkymättömällä kädellä. Sattuma liberalismin elementtinä 

   Helttula, Jukka
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (2009)
   book
  • Pienempään kuosiin. Helsingin Sanomien ja Satakunnan Kansan tabloidi-uudistus sisällön, tekijöiden, lukijoiden ja ilmoittajien näkökulmasta 

   Reunanen, Esa; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Suomalaiset suuret sanomalehdet ovat yksi toisensa jälkeen siirtyneet tabloidi-kokoon: Satakunnan Kansa vuoden 2012 alussa, Helsingin Sanomat vuoden 2013 alussa, ja Aamulehti on ilmoittanut siirtyvänsä tabloidi-kokoon ...
  • Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia - Kevät 2007 

   Mäkinen, Erkki; University of Tampere
   Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut : D-2007-5 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book