• Jakaantunut Suomi: Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta 

   Blom, Raimo; Kankainen, Tomi; Melin, Harri
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 10/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Johdatus suomalaisen arkistokuvailun historiaan 

   Lampela, Anssi
   TRIM Research Reports : 20 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 

   Mäkinen, Erkki
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 13/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin 

   Isotalo, Jarkko
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 8/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • John Rawlsin reilu oikeudenmukaisuus 

   Saxén, Heikki
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Tekstiin liittyvä ja sitä syventävä gradu löytyy osoitteesta:http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=20700
  • Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen 

   Lumijärvi, Ismo (2009)
   book
  • Joint Papers on Jet Ventilation : Paper Collection initiated by the European Society for Jet Ventilation, June, 2010 

   Baer, Gerhard A.; Lääketieteen yksikkö ; University of Tampere (2011)
   book
   Jet ventilation (JV) in the airway during general anesthesia provides the endoscopist with an unabstructed view on a quiet operation field but preserves the anaesthetist's ability to control the patient's ventilation and ...
  • Jokelan koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Johansson, Katja; Juntunen, Laura; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Pernu, Ilkka; Väliverronen, Jari
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A/105 (2008)
   book
   Pentti Raittila & Katja Johansson & Laura Juntunen & Laura Kangasluoma & Kari Koljonen & Ville Kumpu & Ilkka Pernu & Jari Väliverronen Jokelan koulusurmat mediassa Tutkimus kuvaa median toimintaa äkillisessä kriisitilanteessa. ...
  • Journalism and School Shootings in Finland 2007 -2008 

   Raittila, Pentti; Koljonen, Kari; Väliverronen, Jari (2010)
   book
   Two school shootings in Finland (Jokela in 2007 and Kauhajoki in 2008) resulted in the death of 20 people, and they shook not only the foundations of Finnish society but also of the profession that reported about the ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2008 

   Jaakkola, Maarit; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tiedotustutkimus 2/2008
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2009 

   Harju, Auli; University of Tampere (2009)
   book
   Artikkelien kirjoittajat: Förbom, Jussi Heikka, Taneli Hirsto, Heidi Hujanen, Jaana Jaakkola, Maarit Kumpu, Ville Lehtisalo, Anneli Lipponen, Satu Massinen, Aimo Nazarenko, Salla Niemi, Mari K. Olkinuora, ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2010 

   Kyrölä, Katariina; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja (Media ja viestintä -lehti) 0357-8070 Journalismikritiikin vuosikirjassa 2010 tutkijat, toimittajat ja muut journalismin osalliset pohtivat kriittisesti viime vuoden uutistapahtumia ...
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2011 

   Kivimäki, Sanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Journalismin tutkimusyksikkö, 2011)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirjassa 2011 keskustellaan journalismista ja sen muutoksista.
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2012 

   Vehkoo, Johanna; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
  • Journalismikritiikin vuosikirja 2013 

   Kurvinen, Heidi; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Journalismikritiikin vuosikirja on Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) vuodesta 1998 alkaen vuosittain julkaisema kirja, joka julkaistaan Media&Viestintä -lehden erikoisnumerona. ...
  • Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995­-2007 

   Mäntylä, Jorma; Karilainen, Juha
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B49/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Toimittajien eettisiä ohjeita eli journalistieettisiä koodeja on ollut lähes sadan vuoden ajan. Miten ne ovat muuttuneet, erityisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun EU yhdentyy, uusia valtioita on syntynyt ja ...
  • Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus 

   Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi; Viestintätieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Journalistisen dokumenttiteatterin tutkimushanke, Jodote toteutettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2014-2016. Hankkeessa tutkittiin journalistista dokumenttiteatteria ilmiönä ja sen historiaa. Yksi tutkimuskohteista oli ...
  • Journalistit muuttuvassa mediassa 

   Jyrkiäinen, Jyrki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B50/2008 (2008)
   book
   ”Journalistit muuttuvassa mediassa” ­tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintatavoista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkimusaineisto koottiin ...
  • Joustamisen monet muodot. Pukineteollisuus etsimässä tietä huomiseen : Kulta-projektin raportti 

   Heiskanen, Tuula; Lavikka, Riitta; Piispa, Leena; Tuuli, Pirjo
   Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Sarja T : 17/1998 (Tampereen yliopisto, 1998)
   book
   Tämä tutkimus liittyy sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen kahdessa mielessä. Ensinnäkin se pyrkii ymmärtämään pukineteollisuuden kehitystrendejä kytkien yrityskohtaiset ehdot ja edellytykset liiketoiminnan globaaleihin ...