• Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä 

   Maasilta, Mari; Simola, Anna; af, Heurlin Heidi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 107/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien maahanmuuttajien mediankäyttöä ja vertaillaan heidän ja syntyperäisten suomalaisten tulkintoja suomalaisista mediasisällöistä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa joukkoviestinnän ...
  • Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnatut palvelut yleisessä kirjastossa Kehittämiskohteena Kouvolan kaupunginkirjasto ja Mediamaja 

   Bang, Maria
   TRIM Notes : 2 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tutkimus maahanmuuttajien kirjastopalveluista Kouvolassa on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hanketta. Kouvolan osahankkeen tavoitteena on kehittää uusia kirjastopalveluja ja ...
  • Maahanmuutto ja media - Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita 

   Luostarinen, Heikki; Eskonen, Hanna; Horsti, Karina; Nikunen, Kaarina; Pöyhtäri, Reeta
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C41 (2008)
   book
   Suomen uskotaan olevan uudentyyppisen kansainvälistymisen kynnyksellä. Maa valmistautuu ensimmäisen kerran hankkimaan merkittäviä määriä ulkomaalaista työvoimaa, siirtolaisia. Nopea yhteiskunnan etnisten suhteiden muutos ...
  • Management Education in Transformation - Current Challenges and Future Perspectives 

   Tienhaara, Piia; Lyytinen, Anu; Kivistö, Jussi (Tampereen Yliopisto, 2016)
   book
   This report identifies some of the most crucial current challenges and future perspectives facing university-level management education. By doing so, it aims to encourage and support the providers of management education ...
  • Matriiseja tilastotieteilijälle 

   Puntanen, Simo; Vehkalahti, Kimmo
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 56/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   report
  • MEASURING THE HIGHWAY CAPITAL IN FINLAND 1900-2009 

   Uimonen, Sakari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 81/2010 (Tampereen yliopisto, 2010)
   workingPaper
   In this study, the values of the wealth and productive services capital stocks in Finland between 1900 and 2009 are estimated. Several modifications to the prevailing conventions of measurement are suggested. First, the ...
  • Media vallan verkoissa 

   Kunelius, Risto; Noppari, Elina; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 112 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   2.korjattu painos 2010 Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ...
  • Mediaetiikan kipupisteet 

   Nordenstreng, Kaarle; Heinonen, Ari; University of Tampere
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : C 35/2002 (Tampereen yliopisto, 2002)
   book
   Marraskuussa 2001 järjestettiin Tampereen yliopistossa luentosarja, jossa käsiteltiin mediaetiikan ajankohtaisia kysymyksiä eri näkökulmista. Teemoja oli viisi: Yksityisyys vs. sananvapaus, Toiseus mediassa, Onko etiikka ...
  • Mediakasvatus ja medialukutaito kirjastotyön muutoksessa Tapaus: Tampereen kaupunginkirjasto 

   Sairanen, Anu
   TRIM Notes : 4 (Tampereen yliopisto, 2010)
   report
   Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen projekti. Se on yksi opetusministeriön Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman ...
  • Medical Decision Criteria and Policy for an Efficient Allocation of Resources 

   Ahtiala, Pekka
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 8/2001 (Tampereen yliopisto, 2001)
   workingPaper
   This paper approaches health care criteria by maximizing society's consumption possibilities in a model where health is a special case of a good produced, consumed, and used as an input in production, and the patient chooses ...
  • Menneisyys on johdanto: arkistoajattelu vuodesta 1898 ja sen uusi paradigma 

   Cook, Terry; Henttonen, Pekka
   TRIM Research Reports : 6 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Artikkelissa analysoidaan arkistoajattelua vuoden 1898 hollantilaiskäsikirjan jälkeen. Siinä ehdotetaan, että on syntymässä uudenlainen paradigma. Tärkeimpiä eurooppalaisia,amerikkalaisia ja australialaisia ajattelijoita ...
  • Merenkulun tuet - arvio henkilökuljetuksiin kohdistuvista valtiontuista 

   Lehto, Katriina; Karppinen, Ari; Oulasvirta, Lasse; Saarijärvi, Hannu (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
  • Methodological Challenges in Childhood and Family Research 

   Järventie, Irmeli; Lähde, Miia; University of Tampere
   Childhood and Family Research Unit Net Series : 4/2008 (2008)
   book
   The edited book collects the plenary lectures and workshop papers presented in the international conference of "Methodological Challenges in the Childhood and Family Research" organized at the University of Tampere in ...
  • Metropoli ja meri - 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä 

   Juuti, Petri; Katko Tapio; Rajala, Riikka (Helsingin seudun ympäristöpalvelut, 2010)
   book
   Sata vuotta sitten Helsingin rannikkovedet olivat pahasti saastuneita ja Töölönlahti lähes kuollut. Kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet olivat pilanneet rannat käyttökelvottomiksi. Työ Itämeren pelastamiseksi ...
  • Micro-level Rigidity vs. Macro-level Flexibility: Lessons from Finland 

   Böckerman, Petri; Laaksonen, Seppo; Vainiomäki, Jari
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 72/2009 (Tampereen yliopisto, 2009)
   workingPaper
   This paper explores the wage flexibility in Finland. The study covers the private sector workers by using three data sets from the payroll records of employers' associations. The data span the period 1985-2001. The results ...
  • Mielipidetutkimukset ja yhteiskunta 

   Suhonen, Pertti (Tampere University Press, 2006)
   book
   Mikä on mielipidetutkimusten rooli yhteiskunnassa? Ovatko ne demokraattisen vaikuttamisen väline vai vallanpitäjien keino valvoa kansalaisia? Miksi joukkoviestimet laativat suuria otsikoita mielipiteiden pienistä ...
  • Migration, Policy, and Formation of Cities 

   Laurila, Hannu
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 28/2003 (2003)
   workingPaper
   Efficient allocation of resources is the cornerstone of market economy, and migration of people is an elementary part of the allocation mechanism. This paper presents a simple club theoretic model of migration between ...
  • Mikrotietokoneen perussovellukset 

   Anttila, Susanne; Laine, Tero; Raisamo, Roope (Tampere University Press, 2002)
   book
  • Mikroverkkojen mahdollisuuksista sähkön toimituksen luotettavuuden parantajana 

   Uski, Sanna; Aalto, Pami; Forssén, Kim; Holttinen, Hannele; Kojo, Matti; Repo, Sami; Rosqvist, Tony; Sarsama, Janne; Talus, Kim
   EL -TRAN analyysi : 3/2018 (EL-TRAN konsortio, 2018)
   report